Junta directiva

La junta directiva és aquell col·lectiu de persones que s'encarreguen de vetllar pel bon funcionament de l'Associació Musical Filharmònica Rossellana. Es renova periòdicament cada dos anys i està formada per 19 membres. Actualment, els càrrecs que s'ocupen són els següents:

PRESIDENT

Borja Iranzo


VICEPRESIDENT

Víctor Cardona


SECRETÀRIA

Araceli Adrover


TRESORERA

Cinta Comós


VOCALS

Mª Jesús Gavaldà
Marisa Cid
Rafa Miró
Sunci Prades
Damián Vicente
Jose Manuel Ferreres
Paco Jiménez
Juaquín Meseguer
Otti Borós
Ramón Vilar
Tomàs Zaragoza
Juanjo Benet
Elisenda Andreu
Iu Callarisa
Josep Mayo

 Imprimeix  Correu-e

      
BettingY.com bonuses Mobile Sky Bet app.